top of page
HAIRPOODSsystem- copy.png

להפעלת האחריות לתוספות השיער הזינו את הפרטים הבאים

™Hairpoods - גאוני כמה שזה פשוט.

תנאי האחריות 
  • האחריות מותנית ברישום המספר הסידורי שמגיע בתוך האריזה.

  • יש להכנס לאתר להירשם ולשלוח את מספר הסידורי של  המוצר כאן.

  • חל איסור לצבוע ואו כל פעולה כימית תהליך זה מבטל את האחריות.

  • אין החברה אחראית במקרה של נזק הנגרם משימוש לא נכון.

  • במקרה של רגישות או אי נוחות מכל סיבה שהיא יש להסיר מידית את התוספות.

  • אין להשתמש במוצר זה על שיער דליל מאוד או שיער שעבר טיפולים כימותרפיים.

  • אין להשתמש במוצר זה במקרים של דלקות, אלופסיה, מיגרנות ואו כל בעיה רפואית אחרת הקשורה לקרקפת ואו לראש. 

© 2014HAIRPOODS® by longcare.ltd | European/US/IL Patent Application

bottom of page